MÁJKA

28.04.2013 15:30

 

Kolešovskou náves zdobí od soboty 27. dubna májka. Nebo máje, chcete-li. To je označení ozdobeného kmene stromu, který tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy. Nejčastěji bývá máje stavěna 30. dubna nebo 1. května, ale v některých oblastech se staví v období svátku sv. Jiří, letnic (to je letošní kolešovský případ…) nebo nejčastěji letního slunovratu. Máje se tradičně každý rok obnovují, takto tomu bylo i v původní podobě slavnosti, někde se však mění po delší době, například v Anglii či Bavorsku.

 

Podle britského antropologa Jamese Frazera je účelem stavěním máje přinesení lesního ducha do vesnice a zajištění jeho požehnání.

Slavnosti spojené s májkou bývají často doprovázeny přítomností figury či člověka s ní ztotožněného. Bývají oblečeni do květů nebo listí. Klasickým příkladem je anglická Královna máje May Queen nebo slovinský Zelený Jurij, někdy existuje májová dvojice nazývaná králem a královnou. Podle Frazera představují personifikaci ducha rostlinstva a jara.

 

Česká máje má formu celého stromu zbaveného, s výjimkou horní části, větví a kůry. V některých případech se holý kmen nechává stát více let a mění se pouze vrchní část, jindy se zas skládá ze dvou či tří na sebe napojených kmenů k dosažení větší výšky. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze se setkat také s májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového papíru a zavěšuje se na ní zdobený věnec. Se stavěním máje je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. 

Kolešovská májka putovala do vsi už v pátek 26. 4. Do obecního lesa se pro ni vpodvečer vypravila skupinka kolešovských o síle patnácti, možná dvaceti lidí. Vhodný strom byl vybrán, poražen a odvezen do Kolešova, kde počkal do soboty, aby se ozdobil a byl na návsi vztyčen.

 

Už v devět sobotního rána se za obecním úřadem připravil ozdobný věnec. Krátce po desáté pak ožila náves, kde se kmen smrku zbavil kůry, věnec i vrchní větve májky byly ozdobeny krepovými fábory a ta byla následně vztyčena.