POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

18.11.2011 20:00

V pátek 18. listopadu 2011 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Kolešově Posvícenskou zábavu. Taková akce se původně odehrávala jako vzpomínková slavnost na posvěcení kostela (výraz „posvícení“ znamená totiž totéž co „posvěcení“). Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun. Vzhledem k nejednotnosti oslav posvícení a tudíž nepracovních dnů v rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské nebo také císařské posvícení.

VÍCE