SETKÁNÍ SENIORŮ

05.10.2013 16:00

Na sobotu 5. října 2013 pozvala kolešovská radnice své nejstarší občany na společné posezení u kávy, skleničky vína, chlebíčků či zákusků. Osvěžila to vystoupením mažoretek, promítáním filmů s kolešovskou tematikou, krátkou přednáškou o zdravé výživě a ve finále také taneční hudbou.

Ve čtyři hodiny po poledni se kolešovští senioři sešli v sále místního kulturáku. Starosta Kolešova Václav Porazík (podporován místostarostou Svítilem…) pronesl bleskový projev, kterým všechny zúčastnivší se kolešovské seniory přivítal a popřál jim prožití příjemného odpoledne.

To se konalo - jako první se představily mažoretky z Kryr – Perličky. Odcvičily svou skladbu a líbily se. Je na tomto místě třeba podotknout, že v Kolešově již několikrát vystupovaly, tentokrát ale poprvé v plné sestavě, navíc se skladbou, jíž už dokonale zvládají – ve žlutočerných kostýmech v barvách města, které reprezentují - děvčata z Perliček byla prostě skvostná a odešla z parketu za bouřlivých ovací.

V rámci tradičního setkání seniorů se v Kolešově také promítají filmy. Tedy takové, které se týkají dění v obci, které jsou tady natáčeny, které mapují kolešovské události a s nimiž se návštěvníci těchto stránek mají možnost seznamovat průběžně. Ne všichni senioři však vládnou počítačovou technikou, takže některé zdokumentované události ze vsi minulého roku pro ně byly ne snad novinkou, ale připomenutím si událostí, kterých se třeba také zúčastnili.

Tradiční pak byla přednáška paní Věry Bebrové o zdravé výživě. Byla podnětná – mnozí účastníci akce paní Věru hltali očima i ušima, aby jim neuniklo z její prezentace jediné slovo.

V šest večer pak do Kolešova dorazil pan Jaroslav Tříska s dcerou Jaroslavou Kudláčkovou. Ti pak do pozdních večerních hodin vyhrávali všem přítomným k poslechu i tanci.

Co říci závěrem? Snad jen tolik, že ti, co přišli, se bavili. Což je dobře…