Vteřina pravdy....

30.03.2017 12:12

Vážení, nejsem zastáncem takových to mediálních přestřelek, protože to nic neřeší a bere to čas. Od toho slouží kupříkladu veřejné schůze zastupitelstva, kde je k těmto případům legislativní možnost. Takových schůzí se pane Ďurane zúčastňujete, leč OPĚT jeho mediální výstupy vycházejí dosti zkreslené a nastavené k vlastnímu obrazu. Pane Ďurane, sám to nazýváte subjektiví pohled. Tento článek je poslední k tématu Kolešovské střípky aneb jak je starosta zmrzačil: https://www.kolesovske-stripky-2017.estranky.cz/clanky/novinky/starosta-obce-zmrzacil-kolesovske-stripky.html

Takže, JAKPAK SE TO CELÉ MÁ?
Pane Ďurane, Vaše citace:
,,Se začátem roku 2017 se zříkám honoráře 1500Kč, který je za práci, kterou jsem na starém webu a především na kronice obce dosud odváděl, bídnou almužnou".


Následně jste svým podpisem dne 9.1.2017 stvrdil ukončení Vaší činnosti.
Jako další dokument je oficiální výzva Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLEŠOV DNE 27. 1. 2017 k předání přístupu od ,,STARÉHO WEBU".
Další dokument je záměr obce na pozici Kronikář obce Kolešov, na kterém se jednohlasně shodlo zastupitelstvo obce dne 6. 3. 2017 na pracovním zasedání.
Zde opět provádíte jeden ze svých útoků-stylem nebudu komentovat,,Ale komentujete a opět svým pohledem a opět křivě!!!
www.kolesovske-stripky-2017.estranky.cz/clanky/novinky/k-zameru-obecniho-uradu-kolesov.html
A pokročíme v čase.
Zatímco si vesele plodíte a vylejváte zášť na VAŠEM NOVÉM WEBU, tak dostáváte informace (z e-mailové schránky, do které máte přístup pouze Vy), že STARÝ web, jak jej nazýváte dne 21. 2. 2017, padne a data budou smazána. Toto naprosto v klidu přecházíte a plodíte dál.
 

22. 2. 2017 je tu další zpráva a Vaše sladká pomsta...STARÝ WEB PADÁ


27. 3. 2017-A máme tu ten slavný den, kdy se, pane Ďurane, vypravujete na obecní úřad předat přístupové údaje.
Tak, jak již bylo psáno v článku KATASTROFÁLNÍ POČIN, jste likvidaci STARÉHO WEBU zmáknul úspěšně, GRATULUJEME!!!
A to, že by nešlo uveřejnit článek KATASTROFÁLNÍ POČIN z důvodu absence datového prostoru? Šlo pane Ďurane, šlo. Stačí datový prostor navýšit - bohužel pozdě.
Poslední dokument 100% potvrzuje Vaší doměnku a lež, jak starosta vymazal fografie a historii STARÉHO WEBU, jak ho totálně zlikvidoval.
Pane Ďurane, děkujeme Vám...


Vrcholem Vašich myšlenkových pochodů, je dokument přinesený s přístupovými údaji k webu, dne 27. 3. 2017.