VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH KOLEŠOV

07.02.2014 17:00

V pátek 7. února 2014 v podvečer proběhla v Hospodě U Padíka výroční členská schůze místního sboru dobrovolných hasičů.

Tak trochu jiná, než ty novodobé poslední…

Jestliže totiž měl SDH Kolešov do tohoto dne dvanáct členů (a v rámci okresu – a možná i kraje -pravděpodobně také nejvyšší věkový průměr…), pak tímto dnem svou členskou základnu zdvojnásobil. Čímž sice přišel o své pochybné prvenství, zato získal novou, mladší krev.

Výroční členské schůze se zúčastnil vedle starosty sboru Václava Porazíka nejst. také jeho velitel Jan Křeček a za nadřízenou složku pan Miloslav Hegr, člen výkonného výboru krajského sdružení hasičů.

Schůzi krátce po 17. hodině zahájil velitel Jan Křeček. Sáhodlouhé projevy nevedl, stručně přivítal všechny přítomné a představil hosty. Václav Svítil pak přednesl zprávu o činnosti a Josef Rajšl zprávu o hospodaření.

Kolešovskému SDH pak za jeho práci poděkoval pan Miloslav Hegr. Ten také přinesl průkazy všem novým členům – ty byly rozdány přítomným na závěr schůze velitelem Janem Křečkem. V průběhu schůze vystoupil i starosta obce Václav Porazík, sám novým hasičem, který představil a vysvětlil, jakým způsobem se obecní úřad chystá práci SDH v budoucnosti podporovat.

Činnost pokladníka pak na vlastní žádost ukončil Josef Rajšl.