Babinec

 
Třetím, nejmladším kolešovským spolkem je tzv. Babinec, což je seskupení místních žen, maminek a babiček, které se podílejí na pořádání, organizování a zajišťování všeho kulturního a sportovního dění v obci.
 
Tento spolek nemá trvalou členskou základnu a funguje v rámci dobrovolných aktivit za finanční podpory ze strany obecního úřadu, která se ročně pohybuje okolo částky 30 tisíc korun, dále možnosti používat kulturní sál v obci a další místnosti v budově obecního úřadu jako klubovny.
 
Za pravidelným výčtem akcí a činností každoročně stojí
 
 • maškarní bál pro dospělé,
 • velikonoční zdobení obce,
 • oslava svátku MDŽ,
 • stavění májky a pálení čarodějnic,
 • dětský den,
 • oslava prázdnin,
 • setkání seniorů,
 • obecní dýňování,
 • lampionový průvod obcí,
 • posvícenská zábava,
 • Mikulášská nadílka,
 • vánoční zdobení obce a
 • silvestrovský půlnoční přípitek

 

Z kroniky obce Kolešov (I/2013)