KAMENY PRO KOLEŠOV

14.03.2012 08:00

Kolešov by se v příštím roce chtěl ucházet o prestižní titul „Vesnice roku“. To je soutěž, jejímž cílem je v Programu obnovy venkova snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

VÍCE